Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Време у Беочину
19 °C  52 % Претежно облачно
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 5. новембар 2019.

Одржан тренинг за утврђивање вредности општинске имовине и масовни упис података у регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини

Одржан тренинг за утврђивање вредности општинске имовине и масовни упис података у регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини

Одржан тренинг за утврђивање вредности општинске имовине и масовни упис података у регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својиниПрошле седмице је одржан други тренинг за чланове општинских радних тимова за попис општинске имовине у Беочину и Шиду на коме су учесници упознати са важећим прописима и методологијама за утврђивање вредности општинске имовине, као и са поступком масовне миграције података из општинске евиденције у Регистар јединствене евиднеције непокретности у јавној својини који води Републичка дирекција за имовину (РДИ). Обука је део едукативних активности које имају за циљ јачање капацитета локалних службеника за управљање општинском имовином на заједничком пројекту "Имовина локалне самоуправе-важна карика локалног економског развоја Фаза II" који се спроводи у оквиру Програма Exchange 5. Овај програм финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи га Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).

Одржан тренинг за утврђивање вредности општинске имовине и масовни упис података у регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својиниОдржан тренинг за утврђивање вредности општинске имовине и масовни упис података у регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини

Тренинг је тематски био подељен на две значајне теме које представљају увод у даљу имплеметацију пројектих активности. Запослени у општинским одељењима за буџет и финансије и одсецима за управљање и вођење евиденције општинске имовине упознати су са основним појмовима, важећим прописима, међународним стандардима и тренутним стањем у Србији када је реч о процени вредности општинске имовине и књижењу те вредности у помоћним књигама основних средстава буџета општине. Потом су на посебним сесијама учествовали на радионицама у вези са амортизацијом набавне вредности непокретности, утврђивањем књиговодствене вредности грађевинских парцела у јавној својини и уподобљавањем евиденција које воде локални службеници задужени за имовину и они други задужени за буџет и финансије. Паралелно са овим су текле одвојене сесије на којима су службеници задужени за вођење евиденције имовине и општински ИТ администратори упознати са основним функционалностима веб апликације - Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини, као и са поступком масовног уписа података из општинских евиденција у овај Регистар.

Обука је завршена поделом задатака и одговорности између чланова пројектног тима у вези са наредним пројектним активностима- расписивањем тендера за процену тржишне вредности 200 непокретности у јавној својини ових општина, формирањем општинских комисија и утврђивањем књиговодствене евиденције 500 грађевинских парцела, као и уношењем тих вредности у књиге буџета.

Exchange 5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-