Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke

Биографије чланова Општинског већа


Десанка Јовичић

Рођена је 8. октобра 1983. године у Новом Саду. Основну школу је завршила у Беочину, а Средњу економску школу „Светозар Милетић“ у Новом Саду. Дипломирала је на Економском факултету у Суботици – одељење Нови Сад, на смеру: Финансијски менаџмент и рачуноводство.

У периоду од 2008. до 2015. године била је запослена у Општинској управи Беочин на следећим радним местима: приправник у Служби за финансије; стручни сарадник у Локалној пореској администрацији и шеф Службе за локално економски развој.

Од 2015. године до данас ангажована је као Сениор цонсултант у приватној агенцији за консалтинг у Новом Саду. Похађала је више међународних обука у области пројектног менаџмента, локалног и регионалног развоја. Сертификовани је пројектни менаџер и у својству координатора или члана пројектног тима радила је на припреми и реализацији више од 100 пројеката у претходних 12 година.

Говори енглески језик и служи се немачким језиком.
Живи у Беочину.


Тања Дрљача

Рођена је 4. новембра 1977. године у Зеници, БиХ. Основну школу завршила је у Зеници, а Средњу електротехничку и Правни факултет у Новом Саду. По занимању је диломирани правник.

У Центру за културу, спорт и туризам општине Беочин ради двадесет година. Као хонорарни сарадник радила је осам година. Обављала је послове спикера/водитеља и новинара у Радио Беочину. Такође је била ангажована и на Телевизији Беочин.

Након гашења Радио Беочина у Установи ради административне послове. Прво као референт за канцеларијско пословање, затим референт за правне, кадровске и административне послове и оно што тренутно обавља јесу послови референта за административне послове.

Служи се енглеским језиком. Поседује сертификат за писање пројеката за ЕУ фондове.

Мајка је једног детета. Живи у Беочину.


Јасна Јандрић

Рођена је 15. маја 1996. у Новом Саду, живи у Беочину. Након основне школе "Јован Грчић Миленко" у Беочину, завршила је средњу стручну школу "Др Радивој Увалић", смер економски техничар, у Бачкој Паланци.

Тренутно је студент Правног факултета у Новом Саду, а такође и члан студентске организације на факултету. Учесник је у ваннаставним активностима на факултету, попут Правних клиника и семинара, чије сертификате поседује. Такође, успешно је завршила и обуку "Академија вештина". Говори енглески језик.


Сања Јакоповић

Рођена је 27. маја 1979. године у Прибоју. Основну школу завршила у199 Новој Вароши, а Средњу медицинску школу „Надежда Петровић“ у Земуну. По занимању је медицинска сестра – техничар.

Радно искуство започиње у КБЦ "Безанијска Коса" у Београду. Од 2002. године запослена је у Дому здравља "Др Душан Савић Дода" у Беочину, где од самог почетка ради у Служби хитне медицинске помоћи.

Мајка је двоје деце. Живи у Беочину.


Милан Зорић

Рођен је 4. јуна 1962. године. Завршио је основну школу и Средњу економску школу „Светозар Милетић“ у Новом Саду.

Радио као виши комерцијални референт у „Агровојводини“ Нови Сад од 1985. до 1996. године, након чега почиње да се бави приватним предузетништвом коа власник и директор предузећа „Playmetal“ доо и „Зорић метали“ доо Беочин.

Активно се бавио спортом од 1977. до 1989. године, био је члан више кошаркашких клубова: КК Војводина, КК Славија, КК НАП, КК Раднички и КК Беочин. Тренутно је председник Скупштине КК Беочин и члан Управног одбора Спортског савеза општине Беочин.

Ожењен је и отац двоје деце. Живи у Беочину.


 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-