Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad

Obaveštenje o terminu izvođenja tretmana

Dana 17.05.2019. godine vršiće se avio tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Beočin (priobalje Dunava, kanali, bare..). Tretman će se vršiti preparatom  VectoBac WG koji nije otrovan za pčele. Tretman vrši EKO-SAN PLUS D.O.O. Beograd-Zemun, na osnovu ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Odeljenje za inspekcijske poslove,
urbanizam i zaštitu životne sredine

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-