Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

NA OSNOVU ČLANA 10. ZAKONA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU („Sl.glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09) OBAVEŠTAVAMO VAS DA JE PODNET ZAHTEV ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU P R O J E K T A DOGRADNjA POSTOJEĆE STANICE ZA SNABDEVANjE GORIVOM MOTORNIH VOZILA U BEOČINU NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 1631/77, 1631/78 I 1631/80 K.O. BEOČIN, NOSIOCA PROJEKTA „DARZAL KOMERC“ d.o.o. BEOČIN, Nova 4 broj 13, Beočin.

UVID U PODATKE I DOKUMENTACIJU IZ ZAHTEVA NOSIOCA PROJEKTA MOŽE SE IZVRŠITI U PROSTORIJAMA SO BEOČIN, ODELjENjU ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE RADNIM DANIMA U VREMENU OD 9,00 DO 14,00 ČASOVA, 10 DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA OBAVEŠTENjA.

U ROKU OD 10 DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA OVOG OBAVEŠTENjA ZAINTERESOVANA JAVNOST MOŽE DOSTAVITI MIŠLjENjE U PISANOJ FORMI O ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PREDMETNOG PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTINSKOJ UPRAVI, ODELjENjU ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, SVETOSAVSKA 25, BEOČIN. NADLEŽNI ORGAN ĆE U ROKU 10 DANA OD DANA ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENjE MIŠLjENjA DONETI ODLUKU O TOME DA LI JE POTREBNA PROCENA UTICAJA PREDMETNOG PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU, O ČEMU ĆE BLAGOVREMENO OBAVESTITI JAVNOST.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-