Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
Pon -0.3 ° C.
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad

JP Sportsko poslovni centar Beočin

 

Opšti podaci o preduzeću
Naziv: JP "Sportsko Poslovni Centar Beočin"
Adresa: 21000 Beočin, Omladinska 54
Telefon - faks: 021/871-950 021/870-628
Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje: v.d. direktor Jelena Drobnjak
Pib: 101235125
Matični broj: 08690022
Šifra delatnosti: 92610
Registarski broj: 8209018301
Tekući račun: 340-4682-46 Erste Banka
Osnivač preduzeća: SO Beočin po odluci br. 01-011-93 od 30.12.1998.
Broj rešenja o registraciji i datum: 02.09.1999 Fi. 1484/99
Osnovna delatnost: Delatost sportskih arena i stadiona
Veb adresa: http://www.spcbeocin.rs/
-
-
-
-
-
-
-
-