Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Време у Беочину
18 °C  56 % Претежно облачно
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, јул 2010.

Списак издатих локацијских дозвола

Служба за инспекцијске послове и урбанизам Општинске управе Беочин на основу члана 9. став 2. Одлуке о Општинској управи („Службени лист општина Срема“, број 25/08) за објекте из члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09 и 81/09) надлежан је за издавање грађевинских дозвола. Чланом 56. став 6. Закона о планирању и изградњи прописано је да орган надлежан за издавање локацијских дозвола води евиденцију о издатим локацијским дозволама, а списак издатих локацијских дозвола се обављује и у електронском облику и доступан је путем интернета.

 

Преузмите списак

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-