Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
Pet 23.4 ° C.
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
 

Javne nabavke - aktuelne

Javne nabavke - arhiva

 1. JNUS br. 25/2018 izrada izrada projektno-tehničke dokumentacije za potrebe opštine Beočin
 2. JNMV br. 21/2018 krpljenje udarnih rupa asfaltom opštinskih puteva i ulica
 3. JNMV br. 19/2018 uklanjanja i odnošenja leševa životinjskog porekla
 4. JNUS br. 15/2018 suzbijanje komaraca
 5. JNMV br. 1/2018 PO nabavka goriva za službene automobile
 6. JNMV br. 18/2018 kupovina automobila
 7. JNMV br. 14/2018 radovi – tekuće održavanje putnih objekata, opštinskih puteva i ulica
 8. JNMV br. 12/2018 usluge poljočuvarske službe na teritoriji opštine Beočin
 9. JNPP br. 11/2018 radovi na preduzimanju preventivnih mera i sprovođenju operativnih mera odbrane od poplava – čišćenje potoka
 10. JNMV br. 10/2018 nabavka kancelarijskog materijala
 11. JNMV br. 7/2018 usluge održavanja javne rasvete
 12. JNMV br. 6/2018 usluga održavanja softverskih i hardverskih instalacija i internet sajta
 13. JNMV br. 5/2018 uspostavljanje telekomunikacionih i signalnih instalacija e-nastave u osnovnoj školi „Jovan Grčić Milenko“ U Beočinu
 14. JNMV br. 4/2018 nabavka električne energije
 15. JNMV br. 01/2017 nabavka električne energije
 16. JNMV br. 32/2017 uklanjanje, transport i uništavanje leševa i otpada životinjskog porekla
 17. JNNR br. 23/2017 izgradnja kanalizacione mreže otpadnih voda u naselju Rakovac
 18. JNMV br. 35/2017 izrada tehničke dokumentacije - idejno rešenje bazena u Beočinu, projekat za pojačano održavanje ulica
 19. JNMV br. 33/2017 nabavka računarske opreme
 20. JNUS br. 16-2/2017 proglašenje lučkog područja na desnoj obali Dunava u Banoštoru
 21. JNNR br. 31/2017 izrada studije izvodljivosti prečišćavanja otpadnih voda u Beočinu
 22. JNNR br. 30/2017 radovi na sanaciji prozora na zgradi PU „Ljuba Stanković“
 23. JNNR br. 26/2017 tekuće održavanje i uređenje potoka na teritoriji opštine Beočin
 24. JNNR br. 29/2017 suzbijanje komaraca na teritoriji opštine Beočin
 25. JNOP br. 12/2017 energetska sanacija PU „Ljuba Stanković“ - zamena krova na objektu Bubamara u Beočinu
 26. JNMV br. 21/2017 proširenje javne rasvete u ulici Miloša Crnjanskog u Beočinu pored škole
 27. JNMV br. 22/2017 sanacija pešačko biciklističke staze u Svetosavskoj ulici
 28. JNMV br. 24/2017 izrada horizontalne saobraćajne signalizacije
 29. JNPP br. 20/2017 održavanja softvera za pisarnicu
 30. JNNR br. 25/2017 izgradnja sportskog objekta - dogradnja dvorane za male sportove - Rakovac
 31. JNMV br. 17/2017 humano hvatanje pasa lutalica na teritoriji opštine Beočin
 32. JNMV br. 14/2017 projekat dogradnje kanalizacije - Rakovac 3. faza
 33. JNPP br. 13-2/2017 radovi na Sanaciji i adaptaciji sportskih terena u javnom parku – Špicer
 34. JNOP br. 13/2017 radovi na Sanaciji i adaptaciji sportskih terena u javnom parku – Špicer
 35. JNMV br. 04/2017 (MZ Grabovo) uređenje platoa ispred mesne zajednice Grabovo
 36. JNMV br. 15/2017 nabavka automobila
 37. JNOP br. 06/2017 (MZ Lug) izgradnja kanalizacione mreže otpadnih voda u naselju Lug (IV faza)
 38. JNMV br. 09-2/2017 usluge poljočuvarske službe - ponovljen postupak
 39. JNOP br. 04/2017 (MZ Čerević) dogradnja kanalizacione mreže otpadnih voda u naselju Čerević
 40. JNMV br. 06/2017 krpljenje udarnih rupa asfatom opštinskih puteva i ulica
 41. JNPP br. 18/2017 održavanje softvera za finansije
 42. JNMV br. 5-2/2017 građevinski materijal kobtribucija - ponovljeni postupak
 43. JNPP br. 19/2017 održavanje softvera za LPA
 44. JNMV br. 05/2017 građevisnki materijal za popravku ili adaptaciju 20 seoskih kuća-kontribucija
 45. JNMV br. 11/2017 suzbijanje komaraca na teritoriji opštine Beočin
 46. JNMV br. 10/2017 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za potrebe opštine Beočin
 47. JNMV br. 09/2017 usluge poljočuvarske službe
 48. JNMV br. 08/2017 izgradnja betonskih kolovoza
 49. JNMV br. 07/2017 Tekuće održavanje putnih objekata (bankine, rigoli, propusti)
 50. JNMV br. 04/2017 održavanje softvera i hardvera
 51. JNMV br. 03/2017 nabavka kancelarijskog materijala
 52. JNPP br. 02/2017 Usluge i radovi na saniranju gradske deponije smeća "Tancoš" u Beočinu
 53. JNMV br. 02/2017 održavanje javne rasvete
 54. JNPP br. 01/2017 popravka mosta na Kozarskom potoku ulica Dunavska
 55. JN br. 01/2017 PO nabavka goriva za službene automobile
 56. JNMV br. 16/2016 nabavka goriva za službene automobile
 57. JN br. 15/2016 nasipanje nove industrijske zone u Beočinu - pripremni radovi (faza I)
 58. JNMV br. 13/2016 radovi na domu kulture u Čereviću
 59. JNMV br. 12/2016 projekat nove industrijske zone u Beočinu
 60. JN br. 14/2016 izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcije škola i projekat sportske hale
 61. JNMV br. 11/2016 nabavka softvera za pisarnicu
 62. JNMV br. 09/2016 održavanje softvera za LPA
 63. JNMV br. 10/2016 nabavka softvera za finansije
 64. JNMV br. 08/2016 suzbijanja komaraca
 65. JNMV br. 07/2016 usluge poljočuvarske službe
 66. JNMV br. 06/2016 nabavka električne energije
 67. JNMV br. 04-2/2016 dohodovne aktivnosti za izbegla lica ponovljeni postupak
 68. JNMV br. 01/2016 nabavka goriva za službene automobile
 69. JNMV br. 02/2016 održavanje softvera i hardvera
 70. JNMV br. 03/2016 nabavka kancelarijskog materijala
 71. JNMV br. 04/2016 dohodovne aktivnosti za izbegla lica
 72. JNNOP br. 01/2016 nabavka 21 paketa građevinskog materijala
 73. JNMV br. 05/2016 održavanje javne rasvete
 74. JNMV br. 16/2015 građevinski materijal za izbeglice
 75. JNMV br. 15/2015 istraživanje terena, pripreme za sanaciju klizišta u Rakovcu
 76. JNMV br. 14/2015 oprema za rad za poljočuvare
 77. JNMV br. 13/2015 video nadzor
 78. JNMV br. 9-2/2015 mašine i alati
 79. JNMV br. 4/2015 sanacija staze u Svetosavskoj ulici
 80. JNMV br. 9/2015 mašine i alati
 81. JNMV br. 10/2015 nabavka građevinskog materijala
 82. JNPP br. 11/2015 nabavka softvera za pisarnicu
 83. JNMV br. 7/2015 održavanje softvera i hardvera
 84. JNMV br. 2/2015 usluga održavanja javne rasvete
 85. JNMV br. 5/2015 nabavka električne energije
 86. JNMV br. 6/2015 suzbijanje komaraca
 87. JNMV br. 8/2015 poljočuvarska služba
 88. JNMV br. 1PR/2015 nabavka goriva
 89. JNMV br. 2PR/2015 nabavka reprezentacije
 90. JNMV br. 3/2015 nabavka softvera za LPA
 91. JNMV br. 1/2015 nabavka kancelarijskog materijala
 92. JN br. 21/2014 izgradnja kanalizacije - MZ Lug
 93. JN br. 23/2014 Rekonstrukcija dela javnog osvetljenja
 94. JN br. 22/2014 nabavka automobila za poljočuvare
 95. JN br. 19/2014 uređenje objekata kulture Roma
 96. JN br. 20-2/2014 - nabavka pića - ponovljen postupak
 97. JN br. 20/2014 - nabavka pića
 98. JN br. 06/2014 - nabavka hidromašinske opreme
 99. JN br. 09/2014 - nabavka reprezentacije
 100. JN br. 11/2014 - usluge održavanja javne rasvete
 101. JN br. 14/2014 - usluga organizovanja smeštaja - Zlatibor
 102. JN br. 15/2014 - popis imovine - „Exchange 4“
 103. JN br. 01/2014 - izgradnja kanalizacione mreže MZ Banoštor
 104. JN br. 07/2014 - nabavka građevinskog materijala
 105. JN br. 13/2014 - usluge poljočuvarske službe
 106. JN br. 18/2014 - nabavka softvera za pisarnicu
 107. JN br. 03/2014 - nabavka goriva
 108. JN br. 04/2014 - nabavka kancelarijskog materijala
 109. JN br. 05/2014 - nabavka računarske opreme
 110. JN br. 12/2014 - uređenje novog trga - Centar 1
 111. JN br. 18/2013 - mašine i alati
 112. JN br. 10/2014 - suzbijanja komaraca
 113. JN br. 08/2014 - usluga održavanja softvera - IT usluge
 114. JN br. 02/2014 - nabavka električne energije
 115. JN br. 16/2014 - usluga izrade softvera
 116. JN br. 21/2013 - hotspot i video nadzor
 117. JN br. 20/2013 - rekostrunkcija javne rasvete
 118. JN br. 19/2013 - građevinski materijal
 119. JN br. 17/2013 - građevinski materijal
-
-
-
-
-
-
-
-