Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Време у Беочину
27 °C  45 % Делимично облачно
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 3. јун 2016.

Општинско веће – 1. седница

Општинско веће – 1. седница

Данас је у малој сали Скупштине општине Беочин одржана 1. седница Општинског већа у новом сазиву, којом је председавао председник општине Митар Милинковић. Поред чланова Општинског већа седници су присуствовали председник Скупштине општине Зоран Стокућа, начелница општинске управе Катарина Остојић-Илић и шеф службе за финансије Марина Прекогачић.

Општинско веће – 1. седницаОпштинско веће – 1. седница

Пред члановима Општинског већа нашло се на разматрању 25 тачака дневног реда. Разматрани су, усвојени и упућени Скупштини на разматрање следећи предлози: Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Беочин за 2015. годину, Предлог решења о утврђивању престанка функције директора Јавног предузећа "Спортско пословни центар Беочин” Беочин, Предлог решења о именовању в.д. директора Јавног предузећа "Спортско пословни центар Беочин” Беочин, Предлог Решења о именовању Комисије за буџет и финансије, Предлог решења о именовању Комисије за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, Предлог Решења о именовању Комисије за представке и жалбе, Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП "Топлана” Беочин, Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП "Топлана” Беочин, Предлог Решења о резрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП "Спортско пословни центар Беочин” Беочин, Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП "Спортско пословни центар Беочин” Беочин, Предлог решења о утврђивању престанка дужности председника и чланова Управног одбора Културног центра општине Беочин, Предлог Решења o именовању Управног одбора Културног центра општине Беочин, Предлог решења о утврђивању престанка дужности председника и чланова Управног одбора Дома здравља "Др Душан Савић Дода” Беочин, Предлог Решења о именовању Управног одбора Дома здравља "Др Душан Савић Дода” Беочин, Предлог Решења о утврђивању престанка дужности чланова Управног одбора Предшколске установе "Љуба Станковић” Беочин, Предлог Решења о именовању Управног одбора Предшколске установе "Љуба Станковић” Беочин, Предлог Решења о утврђивању престанка дужности председника и чланова Надзорног одбора Културног центра општине Беочин, Предлог решења о именовању Надзорног одбора Културног центра општине Беочин, Предлог Решења о утврђивању престанка дужности председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља "Др Душан Савић Дода”, Предлог Решења о именовању Надзорног одбора Дома здравља "Др Душан Савић Дода” Беочин, Предлог одлуке о изменама Одлуке о платама и накнадама изабраних,постављених и именованих лица, одборника, чланова управних и надзорних одбора и радних тела органа општине, Предлог решења о именовању стручног тима за пројекат концесије поверавања обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије на територији општине Беочин.

На дневном реду седнице Општинског већа нашао се и усвојен је предлог решења о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-