Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Време у Беочину
11 °C  94 % Претежно облачно
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 16. мај 2019. године

Одржана 23. седница Скупштине општине

Одржана 23. седница Скупштине општине

Данас је у Великој сали за састанке одржана 23. седница Скупштине општине Беочин. На дневном реду нашло се 16 тачака по којима су расправљани, доношени и усвајани, следећи предлози одлука и решења: Предлог Одлуке о комуналним делатностима, Предлог Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама, Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара, Предлог Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Беочин, Предлог Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Беочин, Предлог Одлуке о прибављању и располагању становима у јавној својини општине Беочин, Предлог Закључка о прихватању иницијативе доо Лафарж БФЦ Беочин за израду Плана детаљне регулације за површински коп „Филијала“ у Беочину, Предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Беочин за 2018. годину, Предлог Решења о усвајању Извештаја Штаба за ванредне ситуације општине Беочин за 2018. године, Предлог Решења о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Беочин за 2019. годину, Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Јован Поповић“ Сусек из реда запослених, Предлог Решења о разрешењу директора ЈКП „Беочин“ Беочин, Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Беочин“ Беочин, Утврђивање престанка мандата одборника Срђана Степанова због преузимања функције.

Као и увек и овога пута крај седнице био је предвиђен за одборничка питања.

Одржана 23. седница Скупштине општинеОдржана 23. седница Скупштине општине

Одржана 23. седница Скупштине општинеОдржана 23. седница Скупштине општине

Одржана 23. седница Скупштине општинеОдржана 23. седница Скупштине општине

Одржана 23. седница Скупштине општинеОдржана 23. седница Скупштине општине

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-