Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 6. mart 2019.

Održana 98. sednica Opštinskog veća Opštine Beočin

Održana 98. sednica Opštinskog veća Opštine Beočin

U sredu 6. marta 2019. g. sa početkom u 8,30 časova u Maloj sali SO Beočin održana je 98. sednica Opštinskog veća Opštine Beočin kojom je predsedavao predsednik Opštinskog veća i Opštine Beočin, Mitar Milinković. U prisustvu članova Veća i izvestilaca po pojedinim tačkama dnevnog reda na sednici su doneti: Predlog Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija, kriterijumima i postupku dodele sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti sportskih organizacija, članica Sportskog saveza opštine Beočin; Predlog Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu odobravanja programa i dodele sredstava za finansiranje ili sufinansiranje potreba i interesa građana u oblasti sporta iz budžeta opštine Beočin, a kojima se bliže i efikasnije uređuju odnosi i pitanja finansiranja u oblasti sporta. Sednica Veća završena je redovnom tačkom na kojoj su razmatrana pristigla pitanja, predlozi i zahtevi.

Održana 98. sednica Opštinskog veća Opštine BeočinOdržana 98. sednica Opštinskog veća Opštine Beočin

Održana 98. sednica Opštinskog veća Opštine BeočinOdržana 98. sednica Opštinskog veća Opštine Beočin

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-