Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
Pon -0.3 ° C.
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad

Obaveštenje

OBAVEŠTAVAMO VAS DA JE PODNET ZAHTEV ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU P R O J E K T A „UPOTREBA NEOPASNOG OTPADA NA BAZI KREČNjAKA ILI SILICIJUM OKSIDA KAO ALTERNATIVNIH SIROVINA I ISTROŠENOG AKTIVNOG UGLjA KAO ALTERNATIVNOG GORIVA NA POSTOJEĆIM POSTROJENjIMA „LAFARŽ BFC“ U BEOČINU, NA KATASTARSKOJ PARCELI br. 1461/8 K.O. BEOČIN“ NOSIOCA PROJEKTA „LAFARGE BFC“ DOO, Beočin, Trg BFC 1.

NA OSNOVU ČLANA 3. „PRAVILNIKA O POSTUPKU JAVNOG UVIDA, PREZENTACIJI I JAVNOJ RASPRAVI O STUDIJI O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU“ („Sl.glasnik RS“, broj 69/05), JAVNI UVID U STUDIJU MOŽE SE IZVRŠITI SVAKOG RADNOG DANA U ZGRADI SO BEOČIN, ODELjENjU ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE (prizemlje-soba br.9.) I U PROSTORIJAMA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE (Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija br. 39) DO 07.02.2019. godine U VREMENU OD 10,00 DO 14,00 časova.

JAVNA RASPRAVA I PREZENTACIJA ODRŽAĆE SE 08.02.2019. godine U ZGRADI VLADE AP VOJVODINE, KANCELARIJA BROJ 39 (prizemlje), U 12,00 ČASOVA.

ZA VREME TRAJANjA JAVNOG UVIDA ZAINTERESOVANA JAVNOST MOŽE U PISMENOM OBLIKU PODNETI PRIMEDBE I MIŠLjENjA NA IZLOŽENU STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ADRESU SEKRETARIJATA.

-
-
-
-
-
-
-
-