Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 4. oktobar 2019.

Potpisan protokol o saradnji

Potpisan protokol o saradnji

Danas je u opštini Beočin posle višemesečnog pregovaranja potpisan protokol o saradnji između opštine Beočin koju zastupa predsednik opštine Beočin Mitar Milinković i Architecture and desing Company Ltd. Sa sedištem u Republici Slovačkoj, Valky Saris, koga zastupa ing. František Kurilla. Potpisnici protokola će u narednom periodu raditi na ostvarivanju međusobne saradnje, polazeći od obostranog interesa za investiranje u opštini Beočin jer su prepoznati uslovi za sprovođenje zajedničkih planova na više lokacija u naseljenim mestima opštine Beočin a sve na planu lokalno ekonomskog razvoja.

Potpisan protokol o saradnjiPotpisan protokol o saradnji

Predmet ovog protokola predstavlja definisanje uzajamnih namera i zajedničkih ciljeva od kojih investitor planira sledeće: - izgradnja pivare, proizvodnja i pakovanje mineralne vode i sokova, proizvodanja slada i sirupa; proizvodnja staklene ambalaže, proizvodnja celuloze i papira, izgradnja hmeljare, separacija komunalnog otpada, na svakoj od navedenih lokacija planirana je izgradnja prečistača otpadnih voda, zapošljavanje radnika sa teritorije opštine Beočin-min. 120, mah. 300, a u vreme sezone taj broj bi se značajno povećao.

Potpisan protokol o saradnjiPotpisan protokol o saradnji

Vrednost planiranih investicija iznosi 40 miliona EUR-a sa mogućnošću proširenja. Dogovoreno je da se u narednih mesec dana održi sledeći sastanak do kada će od strane opštine Beočin biti formiran poseban stručni tim koji će obavljati poslove vezane za navedenu investiciju i pružiti svu podršku investitoru.

Potpisan protokol o saradnjiPotpisan protokol o saradnji

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-